ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ЩОДО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Публічний договір (далі – Оферта, договір) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті https://strahovnet щодо надання Інформаційних послуг юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на наведених нижче умовах шляхом надання інформації через текстові, відео, фото, аудіо уроки/повідомлення – спеціальної форми передачі інформації, спрямованої на придбання Замовником додаткових знань, умінь та навичок у певній сфері діяльності в результаті використання Замовником особливих заходів, які вони визначають на власний розсуд.

1.2. Прийняття (акцепт) даної Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, викладених нижче в цій Оферті.

1.3. Цей Публічний договір для надання Інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання Інформаційних послуг.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:

Оферта – реальний громадський договір для надання інформаційних послуг. Сайт – інтернет-сайт: https://bohdanahoncharuk.com/, який використовується Виконавцем на правах власності.

Інформаційні послуги – будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначено на Сайті, надання обмеженого доступу Замовника до Сайту, іншим закритим каналам надання матеріалів, описаних на сайті (закритий профіль Instagram, закритий канал WhatsApp, Telegram) відповідно до умов Оферти для участі у тематичних марафонах у форматі інформаційних послуг Виконавця з надання за плату мультимедійних курсів, тренінгів, марафонів (у записі та потоковому форматі), та супутніх інформаційних послуг Виконавця у формі консультацій, за допомогою використання безкоштовного програмного забезпечення із закритим кодом, що забезпечує шифрований голосовий зв'язок та відеозв'язок через Інтернет між комп'ютерами (VoIP ), чи консультаційних послуг у іншій формі. Форма та необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.

Акцепт Оферти - повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення оплати за Інформаційні послуги (часткової або повної).

Виконавець – фізична особа-підприємець ЄМЄЛІНІ М,В., ІПН 2797602227
e-mail: marinagipnoterapevt@gmail.com, тел.+38 0501863946
Замовник – особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах. Договір на надання інформаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є відшкодування Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг у відео, фото, аудіо, текстовому форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю.

3.2. Вартість кожного виду Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Цей договір надання Інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця.

3.3. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів, що пропонуються Замовнику, у тому числі при натисканні кнопки «Сплатити», які включають:

- Оплата електронними коштами;

- Оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;

— оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк чи банк-еквайєр;

- Оплата через спеціально уповноважених агентів (фізичних або юридичних осіб)

- Іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

3.4 Замовник має можливість здійснити оплату частинами. Сумма оплати, що внесена частково є завдатком.

4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ4.1. Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до Інформаційної послуги, розміщеної у закритих WhatsApp-каналах, Telegram та закритих профілях соціальної мережі Instagram.

4.2. Види та способи оплати кожного виду Інформаційної послуги зазначаються на Сайті.

4.3. Придбання матеріалу тренінгу підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки та внесенням оплати одним із способів, вказаних на Сайті при натисканні на кнопку Оплатити. Підключення Замовника до закритих каналів участі здійснюється шляхом отримання від Замовника номера телефону мобільного зв'язку для підключення до закритого WhatsApp каналу, Telegram та профілю в соціальній мережі Instagram для підключення до закритого профілю Instagram, де проводитимуться закриті прямі ефіри. Підключення до закритих каналів здійснюється після відправки Замовником фото-підтвердження оплати Інформаційних послуг менеджеру у Direct соціальній мережі Instagram за адресою https://www.instagram.com/marina.emielina

4.4. Якщо протягом 2 робочих днів Замовник з тієї чи іншої причини не отримав доступу до Інформаційної послуги, йому необхідно звернутися до служби підтримки Виконавця за адресою: https://www.instagram.com/ marina.emielina шляхом надсилання повідомлення до Direct.

4.5. Виконавець зобов'язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом додавання до закритого чату Telegram (залежно від обраного пакету участі, зазначеного на Сайті) протягом 2 робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця.

4.6. Ця Оферта має чинність акта про надання послуг. Прийняття послуги провадиться без підписання відповідного акта.

4.7. Виконавець залишає за собою право анулювати доступ Замовника до матеріалу у разі встановлення факту розповсюдження Замовником інформації та матеріалів, отриманих ним від Виконавця третім особам за плату або безоплатно. Використання Замовником інформації та матеріалів, одержаних в результаті отримання Інформаційних послуг, допускається лише в особистих цілях та для особистого використання Замовника.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику цілодобовий доступ до оплачених текстових, відео, фото, аудіо-матеріалів.

5.2. Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику.

5.3. Виконавець гарантує надання Замовнику повної та достовірної інформації про послугу на його вимогу.

5.4. Виконавець має право змінювати умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 5 календарних днів з дня їх внесення (прийняття).

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

6.1. Замовник зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе у процесі заповнення заявки (реєстрації) на Сайті. Замовник відповідає за достовірність такої інформації.

6.2. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати з будь-якою метою інформацію та матеріали, що стали йому доступними у зв'язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання.

6.3. Замовник зобов'язаний підтримувати у справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, які забезпечують доступ до закритих каналів участі. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) Інформаційної послуги з причин, що не залежать від Виконавця (в т.ч. через невиконання п. 7.1 цієї Оферти).

6.4. Замовник зобов’язується з повагою ставитись до Виконавця та не публікувати в спільному чаті учасників, що отримують разом із Замовником Інформаційні послуги, в тому числі в чаті під час спільних онлайн зустрічей, не писати окремо учасникам, інформацію, що принижує честь і гідність, а також ділову репутацію Виконавця та його команди. Виконавець навіть при одноразовому порушенні даної умови має право обмежити для Замовника доступ до спільного чату та онлайн зустрічей, надавши можливість отримання інформації у записі.6.5. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, яке регулює відносини щодо надання послуг.

6.6. Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця та за доведеністю зазначеної обставини.

6.7. Усі претензії щодо якості Інформаційної послуги, що надається, повинні надсилатися Замовником на адресу Виконавця за допомогою подання заявки в Direct за адресою: https://www.instagram.com/marina.emielina
. Строк розгляду претензії(ів) Замовника Виконавцем становить 30 (тридцять) днів (у тому числі претензій, що містять вимогу про повернення коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після якого Виконавцем приймається одне з наступних рішень: 1) про незгоду з претензією та про відмову у поверненні коштів, або 2) про згоду з претензією та про задоволення вимоги про повернення коштів.

6.8. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення коштів, Кошти повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на рахунок Замовника на кредитну картку, особистий рахунок або інші реквізити узгоджені сторонами. Усі повернення коштів здійснюються за умови направлення Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде надіслана Замовнику листом електронною поштою. Сторони беззастережно приймають, що остаточне рішення про спосіб повернення коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У разі повернення коштів на рахунок Замовника у банку або на рахунок Замовника у платіжній системі, заповнена заява на повернення грошових коштів за підписом Замовника за формою у сканованому електронному вигляді надсилається електронною поштою Виконавцю (допускаються такі формати файлу: gif, jpeg, pdf) . Заява на повернення Грошових коштів повинна містити в обов'язковому порядку відомості про рахунок Замовника, комерційну організацію (банк), де зберігається рахунок, її адресу. У разі відсутності у заяві необхідних відомостей, необхідних для повернення коштів Виконавець не гарантує строків, зазначених у п. 6.8.

6.9. Кошти зараховуються на рахунок у банку, зазначений Замовником, протягом 30 календарних днів з моменту, коли Виконавець отримав підписану та скановану заяви Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов'язку щодо повернення коштів Замовнику, що беззастережно приймається сторонами.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 Виконавець і Замовник, враховуючи характер послуг, що надаються, зобов'язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов'язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору у досудовому порядку, сторони мають право звернутися до Українського суду.

7.2 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.


8. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

8.1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, бере на себе також ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов'язаних із використанням знань, умінь та навичок, отриманих Замовником у ході надання Інформаційної послуги.

8.2. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь та навичок, а також отримання Замовником Інформаційної послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному чи невизначеному майбутньому Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі та непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь та навичок залежить від багатьох відомих та невідомих Виконавцю факторів:
цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей та персональних характеристик, що приймається обома сторонами.
8.3. Прийом до розгляду претензій Замовника з вимогою повернення коштів припиняється після закінчення 10(десяти) календарних днів з моменту отримання доступу до матеріалів тренінгу (тобто отримання доступу до закритих каналів, де знаходяться записи), що беззастережно приймається сторонами. Для деяких марафонів, тренінгів, уроків цей термін може бути скорочений Виконавцем до 7 (семи) календарних днів, про що Виконавець зобов'язаний явно сповістити Замовника перед придбанням ним цього тренінгу або курсу. Інший спосіб продовження гарантованого терміну повернення коштів неможливий і суперечить цій Оферті.

8.4. Претензії з вимогою про повернення коштів мають бути надіслані Виконавцю не пізніше ніж за добу до закінчення гарантійного строку. Інші претензії з вимогою про повернення коштів Виконавцем не розглядатимуть.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, належать надзвичайні ситуації техногенного, природного чи екологічного характеру, аварії у системах електропостачання, руйнування цих систем, спричинені, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами тощо., тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, воєнні дії, заколот, страйк, масові заворушення, заворушення та інші протиправні дії, а також стан здоров'я Виконавця (або провідного вебінару), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус та інші стихійні лиха, війна, військові дії,
неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти чи дії органів державного управління, прийняття законних чи підзаконних актів, що прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, та будь-які інші надзвичайні обставини.

9.2. Сторони домовились, що у разі виникнення обставин, передбачених п. 10.1. Договору, термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини та їх наслідки.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти понад шість місяців, сторони у найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень.

10.2. У разі, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.

10.3. До цього договору застосовується законодавство України.

10.4. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими ним, у зв'язку із укладенням цього Договору, у межах, у яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

РЕКВІЗИТИ Виконавця:

ФОП ЄМЄЛІНА МАРИНА ВАСИЛІВНА
68302, Україна, 68302,ОДЕСЬКА обл., місто Кілія ,вул Садова будинок 12, квартира 6
Код 2797602227
Made on
Tilda